Ι.Μ.Ε.Θ.Α.
Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή
                                     
Ενημέρωση για το κοινό
Επιστημονικά άρθρα / εκδόσεις
Φεβρουάριος 2014
Απρίλιος 2014
Ιούνιος 2014
Σεπτέμβριος 2014
Φεβρουάριος 2015
Ιούνιος 2015
Οκτώβριος 2015
Μάρτιος 2016