Ι.Μ.Ε.Θ.Α.
Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική αγωγή
Newsletter Σεπτέμβριος 2014
Το συγκεκριμένο email περιέχει γραφικά. Αν δεν μπορείτε να τα δείτε, πατήστε εδώ.
Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο μας www.imetha.gr.
Νέα

Παγκόσμια ημέρα Θρόμβωσης

Το IΜΕΘΑ είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της ISTH στην Ελλάδα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης στις 13 Οκτωβρίου 2014. Το ΙΜΕΘΑ διοργανώνει εκδηλώσεις στην Αθήνα και στις επαρχιακές πόλεις που διαθέτουν Ιατρικές Σχολές.

www.imetha.gr/worldthrombosisday.

Νέα από τον FDA

Το FDA ενέκρινε το vorapaxar σε ασθενείς με ιστορικό Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου (ΟΕΜ) ή περιφερικής αρτηριακής νόσου για τη μείωση του κινδύνου του ΟΕΜ, του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου και του καρδιαγγειακού θανάτου, καθώς και της ανάγκης επεμβάσεων για την αποκατάσταση της στεφανιαίας ροής.

Νέα από το ESC 2014

Οι σημαντικότερες μελέτες που αφορούν στη θρόμβωση και ανακοινώθηκαν στο ESC είναι οι Αtlantic και X-VeRT και αναλύονται παρακάτω.

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες ESC

Δημοσιεύθηκαν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αναισθησιολογική Εταιρεία για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών ασθενών που υποβάλλονται σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση. Ως προς τη χρήση της ασπιρίνης, οι νέες οδηγίες δεν υποστηρίζουν πλέον τη συνήθη χρήση της ασπιρίνης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στις κατευθυντήριες οδηγίες τα NOACs.

Δείτε περισσότερα

Δημοσιεύθηκαν, επίσης, οι νέες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της πνευμονικής εμβολής στις οποίες αναφέρονται για πρώτη φορά τα NOACs για την αντιμετώπιση της νόσου.

Δείτε περισσότερα

Συμφωνίες ειδικών της ομάδας εργασίας για τη Θρόμβωση της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

Η ομάδα εργασίας προτείνει τη χρήση της χαμηλής δόσης ασπιρίνης για την πρωτογενή πρόληψη σε ασθενείς με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο ( >=2 μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα: θάνατος, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο ανά 100 ανθρωποέτη) που δε διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά με τη διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή και Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) και οι οποίοι υποβάλλονται σε PCI ή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμβαση στις βαλβίδες, για πρώτη φορά αναφέρονται οδηγίες για τη χρήση των NOACs και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη πολύ καλού αντιπηκτικού ελέγχου σε περίπτωση χορήγησης ανταγωνιστών βιταμίνης Κ. Επίσης αναφέρεται ο μειωμένος πια ρόλος της ασπιρίνης και η αποφυγή της χρήσης των νέων ανταγωνιστών του υποδοχέα των αιμοπεταλίων P2Y12. Επίσης, η τριπλή αντιθρομβωτική θεραπεία μετά το ΟΣΣ ή την PCI θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερης διάρκειας, ακολουθούμενη από αντιπηκτική αγωγή από του στόματος σε συνδυασμό με μονή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (κατά προτίμηση κλοπιδογρέλη 75 mg ημερησίως ή εναλλακτικά ασπιρίνη 75-100 mg ημερησίως).

Δείτε περισσότερα

Συμφωνίες ειδικών της ομάδας εργασίας για τη Θρόμβωση της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

Η ομάδα εργασίας προτείνει τη χρήση της χαμηλής δόσης ασπιρίνης για την πρωτογενή πρόληψη σε ασθενείς με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο ( >=2 μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα: θάνατος, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο ανά 100 ανθρωποέτη) που δε διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας.

Δείτε περισσότερα

Νέα από το TCT 2014

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης SECURITY τα οποία δημοσιεύθηκαν online στο Journal of the American College of Cardiology η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή 6 μήνες μετά από εμφύτευση δεύτερης γενιάς DES είναι αποτελεσματική και ασφαλής, ενώ δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις καρδιακές επιπλοκές σε σχέση με τη 12μηνη θεραπεία. Θα πρέπει, όμως να σημειωθεί ότι οι ασθενείς ήταν χαμηλού κινδύνου.

Η μελέτη BRIGHT (Bivalirudin Monotherapy vs. Heparin Monotherapy vs. Heparin Plus Tirofiban in AMI Patients Undergoing Coronary Intervention) έδειξε ότι σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε PCI, η μονοθεραπεία με μπιβαλιρουδίνη είναι ανώτερη τόσο από τη μονοθεραπεία με ηπαρίνη όσο και από το συνδυασμό ηπαρίνης με τιροφιμπάνη όσον αφορά στη μείωση του πρωταρχικού καταληκτικού σημείου του θανάτου, του επανεμφράγματος, της επαναγγείωσης του αγγείου στόχου, του εγκεφαλικού επεισοδίου ή της αιμορραγίας στις 30 ημέρες και στο ένα έτος.

Επίκαιρα άρθρα
Επιμέλεια: Δρ. Καλλιρρόη Καλαντζή
Η προνοσοκομειακή χορήγηση τικαγρελόρης σε ασθενείς με οξύ STEMI είναι ασφαλής, αλλά δε βελτιώνει τη στεφανιαία επαναιμάτωση πριν την PCI.

Η μελέτη ATLANTIC (Administration of Ticagrelor in the Cath Lab or in the Ambulance for New ST Elevation Myocardial Infarction to Open the Coronary Artery) είναι μια διεθνής, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη η οποία συνέκρινε την προνοσοκομειακή (στο ασθενοφόρο) με την ενδονοσοκομειακή (στο εργαστήριο καθετηριασμού) θεραπεία με τικαγρελόρη σε 1.862 ασθενείς με STEMI διάρκειας λιγότερο από 6 ώρες.

Τα κύρια καταληκτικά σημεία της μελέτης ήταν το ποσοστό των ασθενών που δεν είχαν υποστροφή της ανάσπασης του διαστήματος ST ≥70% πριν την PCI και το ποσοστό των ασθενών που δεν είχαν ροή ΤΙΜΙ 3 στο ένοχο αγγείο κατά την αρχική στεφανιογραφία. Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν τα ποσοστά των μειζόνων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβάντων και της οριστικής θρόμβωσης του stent σε 30 ημέρες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, δεν παρατηρήθηκε διαφορά ανάμεσα στην προνοσοκομειακή και την ενδονοσοκομειακή χορήγηση της τικαγρελόρης ως προς τα κύρια καταληκτικά σημεία. Τα ποσοστά των μειζόνων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβάντων δε διέφεραν σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων της μελέτης, ενώ της οριστικής θρόμβωσης του stent ήταν χαμηλότερα στην ομάδα της προνοσοκομειακής χορήγησης από ό,τι στην ομάδα της ενδονοσοκομειακής θεραπείας με τικαγρελόρη (0% έναντι 0,8% κατά τις πρώτες 24 ώρες και 0,2% έναντι 1,2% στις 30 ημέρες). Τα ποσοστά των μειζόνων αιμορραγιών ήταν χαμηλά και παρόμοια και στις δύο ομάδες των ασθενών, ανεξάρτητα από τον ορισμό που χρησιμοποιήθηκε για την αιμορραγία.

Montalescot G et al, Prehospital Ticagrelor in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. N Engl J Med 2014; 371:1016-27

Δείτε ολόκληρο το άρθρο
Η ριβαροξαμπάνη αποτελεί ασφαλή αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής.

Οι ερευνητές της μελέτης X-VeRT (eXplore the efficacy and safety of once-daily oral riVaroxaban for the prevention of caRdiovascular events in patients with nonvalvular aTrial fibrillation scheduled for cardioversion) εξέτασαν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της ριβαροξαμπάνης έναντι των κουμαρινικών αντιπηκτικών για την αντιπηκτική αγωγή κατά την προετοιμασία αλλά και την πρώιμη παρακολούθηση των ασθενών που υφίστανται ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής σε φλεβοκομβικό ρυθμό.

Η X-VeRT, ειδικά σχεδιασμένη, τυφλή, τυχαιοποιημένη, προοπτική μελέτη εξέτασε 1.504 ασθενείς κι έδειξε ότι η ριβαροξαμπάνη είναι εξίσου αποτελεσματική και ασφαλής με την καλά ρυθμισμένη αγωγή με κουμαρινικά αντιπηκτικά. Συγκεκριμένα, 0,71% των ασθενών υπό ριβαροξαμπάνη και 1,02% των ασθενών υπό κουμαρινικά αντιπηκτικά παρουσίασαν το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης (ΑΕΕ, περιφερική εμβολή, έμφραγμα ή καρδιαγγειακό θάνατο). Επίσης, η ριβαροξαμπάνη βράχυνε, για προφανείς λόγους, το χρόνο που απαιτείται για την ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής (22 έναντι 30 ημερών, p<0,001). Η μελέτη αυτή δεν ήταν σχεδιασμένη για να πετύχει στατιστική σημαντικότητα στα αποτελέσματά της. Θα χρειάζονταν 28.500 ασθενείς για να γίνει αυτό εφικτό. Πάρα ταύτα, όμως, αποτελεί μια πολύτιμη πηγή δεδομένων που ενισχύει τη σημερινή κλινική πρακτική, η οποία προτάθηκε, με τόλμη ομολογουμένως, από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ήδη από το 2010. Η μελέτη X-VeRT έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που σήμερα θεωρείται κοινή κλινική πρακτική, δηλαδή η χρήση των νεώτερων αντιπηκτικών στην ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής.

Cappato R et al, Rivaroxaban vs. vitamin K antagonists for cardioversion in atrial fibrillation. Eur Heart J 2014 Sep 2. [Epub ahead of print]

Δείτε ολόκληρο το άρθρο

Είναι ωφέλιμη η επανέναρξη της αντιπηκτικής αγωγής μετά από τραυματική εγκεφαλική βλάβη?

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης θρομβωτικών και αιμορραγικών επεισοδίων που σχετίζονται με την επανέναρξη της θεραπείας με βαρφαρίνη μετά από τραυματική βλάβη του εγκεφάλου. Πρόκειται για αναδρομική ανάλυση των δεδομένων 10.782 ασθενών ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών που νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο λόγω τραυματικής βλάβης του εγκεφάλου και οι οποίοι ελάμβαναν βαρφαρίνη κατά το μήνα πριν από τον τραυματισμό. Κατά τη διάρκεια των 12 μηνών μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, το 55% των ασθενών έλαβαν βαρφαρίνη κατά 1 ή περισσότερες περιόδους 30 ημερών.

Η λήψη βαρφαρίνης στην περίοδο πριν από την εγκεφαλική βλάβη συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο θρομβωτικών επεισοδίων (ισχαιμικό ΑΕΕ, πνευμονική εμβολή, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και έμφραγμα του μυοκαρδίου) και αυξημένο κίνδυνο αιμορραγικών επεισοδίων. Επίσης, συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο αιμορραγικού ή ισχαιμικού ΑΕΕ.

Από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης προκύπτει ότι, παρά τον αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, υπάρχει ένα καθαρό όφελος για τους περισσότερους ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική θεραπεία, όσον αφορά στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου, από την επανέναρξη της θεραπείας με βαρφαρίνη μετά το εξιτήριο από νοσηλεία λόγω τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης.

Albrecht JS et al, Benefits and Risks of Anticoagulation Resumption Following Traumatic Brain Injury. JAMA Intern Med 2014;174:1244-51

Δείτε ολόκληρο το άρθρο

Η συνέχιση της DAPT πέραν του 1 έτους μετά από τοποθέτηση stent με DES όχι μόνο δεν είναι ευεργετική, αλλά αυξάνει και τις αιμορραγίες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης αυτής δεν υπάρχει εμφανές όφελος, αλλά αντίθετα ζημία με την επέκταση της DAPT πέραν του 1 έτους μετά την τοποθέτηση stent με DES, όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποιο συμβάν εντός του πρώτου έτους.

Η ανάλυση αυτή ήταν μια προγραμματισμένη επέκταση της ήδη δημοσιευμένης μελέτης ARCTIC-Monitoring trial. Στην παρούσα μελέτη συμπεριελήφθησαν ασθενείς (ηλικίας 18 ετών και άνω) που επρόκειτο να υποβληθούν σε εμφύτευση DES σε 38 κέντρα στη Γαλλία. Μετά από 1 έτος παρακολούθησης, οι ασθενείς χωρίς αντένδειξη για τη διακοπή της DAPT ήταν κατάλληλοι για μια δεύτερη τυχαιοποίηση σε αυτή τη δεύτερη φάση της μελέτης (ARCTIC-Interrumption). Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να διακόψουν τη θειενοπυριδίνη και να παραμείνουν μόνο σε ασπιρίνη (ομάδα διακοπής) ή να συνεχίσουν τη DAPT για 6-18 μήνες (ομάδα συνέχισης). Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν ο συνδυασμός θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, θρόμβωσης του stent, ΑΕΕ, ή επείγουσας επαναγγείωσης.

Μετά από μια μέση περίοδο παρακολούθησης 17 μηνών, το κύριο τελικό σημείο της μελέτης δε διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων (p=0,58). Οι αιμορραγίες, όμως, ήταν πιο συχνές στην ομάδα της συνέχισης σε σύγκριση με την ομάδα διακοπής της DAPT (p=0,04).

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η επαναληψιμότητα των ευρημάτων όλων των μελετών σχετικά με την εν λόγω διακοπή υποδηλώνει την ανάγκη για μια επανεκτίμηση των κατευθυντήριων οδηγιών για τη DAPT μετά από stent προς την κατεύθυνση της μικρότερης διάρκειας θεραπείας.

Collet JP et al, Dual-antiplatelet treatment beyond 1 year after drug-eluting stent implantation (ARCTIC-Interruption): a randomised trial. Lancet 2014 Jul 15. [Epub ahead of print]

Δείτε ολόκληρο το άρθρο

Η προσαρμογή της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας με βάση τον έλεγχο της αιμοπεταλιακής λειτουργίας σε ένα μόνο χρονικό σημείο μπορεί να μην είναι επαρκής

Σκοπός της μελέτης ήταν να ελεγχθεί η επαναληψιμότητα των μετρήσεων ως προς την αιμοπεταλιακή λειτουργία σε διάφορα χρονικά διαστήματα σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με την κλασική ή τη διπλή δόση κλοπιδογρέλης.

Στη μελέτη ELEVATE–TIMI 56 (Escalating Clopidogrel by Involving a Genetic Strategy–Thrombolysis In Myocardial Infarction 56) έγινε γονοτυπική ανάλυση σε 333 ασθενείς με στεφανιαία νόσο και οι 247 που δεν είχαν τον πολυμορφισμό CYP2C19*2 τυχαιοποιήθηκαν σε διάφορα σχήματα κλοπιδογρέλης (75 ή 150 mg) για 4 χρονικές περιόδους, διάρκειας 14 ημερών η κάθε μία. Μελετήθηκαν οι ασθενείς που είχαν τουλάχιστον 2 ελέγχους αιμοπεταλιακής λειτουργίας για την ίδια δόση κλοπιδογρέλης (75 mg ή 150 mg).

Στο σύνολο, η μέση αιμοπεταλιακή αντιδραστικότητα και ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εμφανίζουν κακή απόκριση στην κλοπιδογρέλη (PRU ≥ 230) δεν μεταβλήθηκαν μεταξύ των 2 περιόδων για τα 75-mg (22,4% έναντι 21,9%, p=0.86) και τα 150-mg κλοπιδογρέλης (11,5% έναντι 11.5%, p=1,00). Αντίθετα, κατά την αξιολόγηση κάθε ασθενούς χωριστά, 15,7% των ασθενών που έλαβαν κλοπιδογρέλη 75 mg και 11,4% των ασθενών που έλαβαν 150 mg παρουσίασαν αλλαγή ως προς την απόκρισή τους στην κλοπιδογρέλη, όταν αξιολογήθηκαν σε 2 διαφορετικά χρονικά σημεία (p40% των ασθενών παρουσίασαν διαφοροποίηση στις μονάδες PRU> 40 σε διαδοχικά δείγματα, η οποία προσεγγίζει την μέση διαφορά PRU που προκαλείται από την αύξηση της δόσης κλοπιδογρέλης από 75 mg σε 150 mg.

Η αιμοπεταλιακή αντιδραστικότητα διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια του χρόνου σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών. Έτσι, η προσαρμογή της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας σύμφωνα με τη μελέτη της αιμοπεταλιακής λειτουργίας σε ένα μόνο χρονικό σημείο μπορεί να μην είναι επαρκής στην κλινική πρακτική ή στην έρευνα.

Hochholzer W et al, Variability of Individual Platelet Reactivity Over Time in Patients Treated With Clopidogrel. Insights From the ELEVATE–TIMI 56 Trial. J Am Coll Cardiol 2014;64:361–8

Δείτε ολόκληρο το άρθρο

Η διπλάσια δόση κλοπιδογρέλης δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση της αντιδραστικότητας των αιμοπεταλίων σε σύγκριση με την καθιερωμένη δόση μετά από τοποθέτηση stent στην καρωτίδα.

Η μελέτη αυτή αξιολόγησε την επίδραση της κλοπιδογρέλης (75 mg/d) στην αιμοπεταλιακή δραστικότητα σε ασθενείς με καλή και κακή απόκριση στην κλοπιδογρέλη, καθώς και την αντιαιμοπεταλιακή δράση των διαφόρων δόσεων της κλοπιδογρέλης σε ασθενείς με υψηλή υπό θεραπεία αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων (OTR) μετά από τοποθέτηση stent στην καρωτίδα (CAS).

Ασθενείς με υψηλή OTR [ορίστηκε ως μονάδες αντιδραστικότητας των αιμοπεταλίων (PRU) >234, όπως αξιολογήθηκε με τη δοκιμασία P2Y12 VerifyNow] τυχαιοποιήθηκαν στην καθιερωμένη δόση κλοπιδογρέλης -75 mg/d για 30 ημέρες (ομάδα 1) ή στην υψηλή δόση κλοπιδογρέλης -150 mg/d για 30 ημέρες (ομάδα 2). Από τους 214 ασθενείς της μελέτης, οι 115 (53,7%) είχαν καλή απόκριση στην κλοπιδογρέλη (ομάδα 0) και οι 99 (46,3%) είχαν υψηλή OTR (κακή απόκριση) εκ των οποίων οι 50 τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα 1 και οι 49 στην ομάδα 2. Στην αρχική εκτίμηση, οι τιμές PRU δε διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων (p=0,308). Οι ασθενείς εμφάνισαν μέση αιμοπεταλιακή αντιδραστικότητα στις 30 ημέρες στην ομάδα 1 (238,96+-72,25; p

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, ασθενείς με υψηλή OTR που υποβάλλονται σε CAS έχουν σημαντικά μειωμένη αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων μετά από 30 ημέρες είτε λαμβάνουν την καθιερωμένη είτε τη διπλή δόση κλοπιδογρέλης. Η διπλή δόση δεν οδήγησε σε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες μειώσεις στην αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων σε σύγκριση με την καθιερωμένη δόση.

Gonzalez A et al, Antiplatelet effects of clopidogrel dose adjustment (75 mg/d vs 150 mg/d) after carotid stenting. J Vasc Surg 2014;60:428-35

Δείτε ολόκληρο το άρθρο

Η αναστολή των αιμοπεταλίων με την προσθήκη σιλοσταζόλης μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης ισχαιμικών εγκεφαλικών βλαβών σε ασθενείς με καρωτιδικές στενώσεις που υποβάλλονται σε τοποθέτηση stent

Αυτή η μελέτη αξιολόγησε την επίδραση της χορήγησης σιλοσταζόλης σε ασθενείς με τοποθέτηση stent στην καρωτίδα (CAS). Η λειτουργία των αιμοπεταλίων αξιολογήθηκε με τη συσσωρευομετρία διαπερατότητας φωτός, χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία VerifyNow. Εξήντα τέσσερις διαδοχικοί ασθενείς που υποβλήθηκαν σε CAS έλαβαν την καθιερωμένη διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή DAT (κλοπιδογρέλη, 75 mg ημερησίως και ασπιρίνη, 100 mg ημερησίως) για περισσότερο από 4 εβδομάδες πριν από την CAS. Από το 2010 έως το 2011 (περίοδος I), 28 ασθενείς υποβλήθηκαν σε CAS υπό καθιερωμένη DAT. Από το 2011 έως το 2013 (περίοδος ΙΙ), 36 ασθενείς είχαν προοπτικά προεγχειρητική αξιολόγηση της λειτουργίας των αιμοπεταλίων, και 13 ασθενείς με κακή απόκριση στην κλοπιδογρέλη έλαβαν συμπληρωματική θεραπεία με σιλοσταζόλη (200 mg ημερησίως), εκτός από την τυπική DAT. Εκτιμήθηκε η εμφάνιση νέων σύστοιχων ισχαιμικών βλαβών μία ημέρα μετά την CAS και ισχαιμικές ή αιμορραγικές εκδηλώσεις εντός 30 ημερών.

Δώδεκα ασθενείς (43%) στην περίοδο Ι και 13 ασθενείς (36%) στην περίοδο ΙΙ είχαν κακή απόκριση στην κλοπιδογρέλη (p=0,615). Στην περίοδο ΙΙ, η προσθήκη της σιλοσταζόλης μείωσε σημαντικά τις μονάδες αντιδραστικότητας των αιμοπεταλίων (PRU) και την % αναστολή (p=0,006 και p=0,005, αντίστοιχα), ενώ υπήρχε μία σημαντική διαφορά στις PRU μεταξύ των δύο περιόδων. Οι νέες σύστοιχες ισχαιμικές βλάβες ήταν σημαντικά μειωμένες στην περίοδο ΙΙ (2/36 ασθενείς) σε σύγκριση με την περίοδο Ι (7/28 ασθενείς, p=0,034). Ωστόσο, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στα αιμορραγικά και θρομβοεμβολικά επεισόδια μεταξύ των δύο περιόδων.

Συμπερασματικά, η συμπληρωματική χορήγηση σιλοσταζόλης (τριπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία) σε ασθενείς με κακή απόκριση στην κλοπιδογρέλη μειώνει το ποσοστό της αντίστασης στην κλοπιδογρέλη και την εμφάνιση νέων ισχαιμικών βλαβών χωρίς αιμορραγικές επιπλοκές, σε σύγκριση με την καθιερωμένη DAT. Η διαχείρηση λοιπόν της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής με βάση την αξιολόγηση της απόκρισης σε αυτή για την πρόληψη των περιεγχειρητικών θρομβοεμβολικών επιπλοκών σε ασθενείς που υποβάλλονται σε CAS θα ήταν απαραίτητη.

Nakagawa I et al, Platelet inhibition by adjunctive cilostazol suppresses the frequency of cerebral ischemic lesions after carotid artery stenting in patients with carotid artery stenosis. J Vasc Surg 2014;59:761-7

Δείτε ολόκληρο το άρθρο

Για περισσότερα άρθρα πατείστε εδώ
Αυτό το μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων, καθώς φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και δίνει στον παραλήπτη τη δυνατότητα διαγραφής (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Εάν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας από αυτή τη λίστα παραληπτών ενημερώστε μας. Για να διαγραφείτε από αυτήν την λίστα παρακαλώ πατήστε εδώ.