Ι.Μ.Ε.Θ.Α.
Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική αγωγή
                                     
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Παρασκευή 24 Απριλίου 2015
09.30-10.30 - Εξελίξεις στη θρόμβωση και την αντιθρομβωτική φαρμακολογία
11.30-12.30 - Στρογγυλό Τραπέζι : Αντιαιμοπεταλιακά /αντιθρομβωτικά φάρμακα σε στεφανιαία σύνδρομα
12.30-13.30 - Στρογγυλό τραπέζι : Αντιθρομβωτική αγωγή στην κολπική μαρμαρυγή
13.30-14.30 - Στρογγυλό τραπέζι : Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος
16.30-17.30 - Στρογγυλό Τραπέζι : Αντιθρομβωτική αγωγή στην περιφερική κυκλο φορία
Κλινικό φροντιστήριο: - Δύσκολες Αποφάσεις στην Αντιθρομβωτική αγωγή
20.00-21.15 - Σημαντικές Εξελίξεις στη Θρόμβωση 2014-2015

Σάββατο 25 Απριλίου 2015
09.00-10.00 Στρογγυλό Τραπέζι: - Κλινικές επιπτώσεις των διαφορών στο μεταβολισμό και στους μηχανισμούς δράσης των αντιθρομβωτικών φαρμάκων
12.30-13.30 - Στρογγυλό Τραπέζι: Περιεγχειρητική διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής
13.30-14.30 - Δορυφορικό Συμπόσιο (BAYER HELLAS): Διαχείριση κλινικών περιπτώσεων με Rivaroxaban
17.00-18.00 - ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΜΑΖΙ ΣΑΣ: Η προφύλαξη της φλεβικής θρόμβωσης στους Ορθοπαιδικούς ασθενείς
18.30-20.00 - ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΜΑΖΙ ΣΑΣ: Πρόληψη φλεβοθρόμβωσης σε άτομα υψηλού κινδύνου